Време Разделно I (1987) - Част 1
Видео Музикална Директория