Карол Смаха - Остани далеч
Видео Музикална Директория